Home » Syiah: Kesesatan Dan Penyelewengan by Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi
Syiah: Kesesatan Dan Penyelewengan Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi

Syiah: Kesesatan Dan Penyelewengan

Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi

Published
ISBN :
Paperback
Enter the sum

 About the Book 

KandunganMuqaddimah..PendahuluanBuku 1. Inilah Nasihar Untuk Semua Orang Syiah.* Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi.Hakikat Yang Pertama.Kepercayaan bahawa Ahlul-Bait dan orang-orang Syiah tidak memerlukan al-Quran kerana di sisi mereka telah punMoreKandunganMuqaddimah..PendahuluanBuku 1. Inilah Nasihar Untuk Semua Orang Syiah.* Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi.Hakikat Yang Pertama.Kepercayaan bahawa Ahlul-Bait dan orang-orang Syiah tidak memerlukan al-Quran kerana di sisi mereka telah pun mempunyai kitab tuhan sebelum al-Quran iaitu Kitab Taurat, Zabur dan Injil.Hakikat Yang Ke-2Iktikad bahawa al-Quranul Karim tidak dikumpul dan tidak dihafaz oleh seseorang pun di kalangan para sahabat kecuali Ali dan Imam-imam daripada Ahlul-Bait.Hakikat Yang Ke-3.Dakwaan bahawa tanda-tanda kenabian seperti batu tongkat hanyalah ditentukan kepada Ahlul-Bait dan orang-orang Syiah dan tidak kepada orang-orang Islam lainnya.Hakikat Yang Ke-4.Pegangan bahawa segala ilmu kenabian dan ketuhanan hanya dikhususkan kepada Ahlul-Bait dan golongan Syiah sahaja dan tidak diberi kepada orang-orang Islam lain.Hakikat Yang Ke-5.Pegangan bahawa Musa al-Kazim telah menebus dosa orang Syiah dengan nyawanya.Hakikat Yang Ke-6.Pegangan bahawa imam-imam Syiah adalah setaraf dengan Rasulullah s.a.w. dari segi (terpelihara dari dosa), penerimaan wahyu, kewajipan dipatuhi dan lain-lain lagi kecuali dalam soal beristeri yang tidak dihalalkan bagi mereka sebagaimana ia dihalalkan bagi Rasulullah s.a.w.Hakikat Yang Ke-7Iktikad dan kepercayaan bahawa para sahabat Rasulullah s.a.w. telah murtad dan menjadi kufur setelah wafatnya Baginda Rasulullah s.a.w. kecuali Ahlul-Bait dan beberapa orang sahabat sahaja seperti Salman,40 Ammar dan Bilal.Buku 2. Khomeinisme: Akidah Dan Sikap Yang Aneh.* Syeikh Said Hawwa.Fasal 1. Beberapa Keanehan Dan Kepalsuan Akidah Syiah Yang Menjadi Asas KhomeinismePengantar.i. Keterlaluan dan melampau terhadap para-para imam merelca.ii. Pengubahan terhadap al-Quran.iii. Sikap Syiah terhadap Sunnah Rasulullah (s.a.w.( yang suci.iv. Sikap Syiah terhadap sahabat Rasulullah (s.a.w.)v. Memandang curang terhadap Rasulullah (s.a.w. )vi. Penentangan dan menyalah terhadap ijmak.vii. Sikap Syiah terhadap Ahli Sunnah al-Jama’ah.viii. Keterlaluan terhadap Fatimah Az-Zahra (r.a.) puteri Rasulullah (s.a.w.)Fasal 2. Sikap Aneh Khomeinii. Nafsu tamak menguasai dunia Islam dan berupaya mengsyiahkannya.ii. Persekutuan strategik yang ditolalk.iii. Perkembangan umat Islam dan kekayaan mereka terancam kepada bahaya.iv. Menghalang kebanglcitan Islam.v. Taqiyyah dan senjata.Penutup.